VMS

SMS varslingssystem – Feilmeldinger fra VMS melkerobot på SMS

Driverere og brukerveiledning SMS varsling – Grå type

Drivere – Blå type

Drivere – Blå type 3G

Drivere windows 7/8 – Blå type 4G (2 antenner)

Drivere Windows 10 – Blå type 4G (2 antenner)

Drivere Teltonika


Her får kan du få hjelp direkte på din PC. Trykk på linken nedenfor, kjør programvare, oppgi ID og passord til We4you

Fjerntilgang og support via Internett med TeamViewer
We4you fjernsupport


Ethernet over parkabel – Utstyr som gjør at du kan fremføre din bredbåndslinje fra huset til fjøset via vanlig parkabel(telefonkabel – 1. par).